Onze samenwerkingen

Ieder kind verdient ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. En ieder kind verdient een volwaardige plek in de samenleving. Loofles kan dat niet alleen. We werken daarom nauw samen met de volgende (zorg)organisaties en gemeenten:

Onze samenwerking met
kinderopvang Bijdehandjes

Kinderopvang Bijdehandjes is een professionele organisatie die kleinschalige kinderopvang biedt vanuit christelijke waarden en normen. Ieder kind in de leeftijd van 0-13 jaar is bij ons van harte welkom! In de individuele aandacht voor ieder kind die wij zo belangrijk vinden, komen we ook wel eens situaties tegen die vragen opleveren bij ons team van pedagogisch medewerkers. Hoe gaan we om met kinderen die net wat meer ondersteuning nodig hebben of hoe herkennen we dan de ontwikkelingsachterstanden/gedragsproblemen en belangrijker nog hoe kunnen we deze kinderen dan toch de veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving aanbieden? Juist voor antwoorden op deze vragen hebben wij al meer dan eens contact gezocht met Loofles BSO+. Zo voerden zij bijvoorbeeld kind observaties uit op de groepen, ondersteunden zij daarna bij het gesprek met ouders en bieden zij hun expertise aan door middel van trainingen over ontwikkelingsproblematiek e.d. Wat dit ons oplevert is pedagogisch medewerkers die blij zijn met en opgelucht zijn door de concrete handvaten en instrumenten die zij vanuit Loofles BSO+ kregen, blije ouders, omdat hun kind gezien en gehoord wordt, maar bovenal een blij en gelukkig kind.

Kinderopvang Bijdehandjes is blij met de samenwerking die er nu is en beveelt de professionele inzet van Loofles BSO+ dan ook van harte aan!

Blije pedagogische medewerkers, blije ouders én bovenal een blij en gelukkig kind!

Blije pedagogische medewerkers, blije ouders én bovenal een blij en gelukkig kind!