Pleegzorg

Bij Loofles zijn we gedreven om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Wij zien ieder kind als een uniek persoon met eigen mogelijkheden en talenten en gunnen het elk kind om zich zorgeloos te ontwikkelen. Wij geloven dat kinderen zich pas optimaal kunnen ontwikkelen als de omgeving daar mogelijkheden toe biedt.

Soms lopen gezinnen vast en kunnen ouder(s) de opvoeding niet meer aan. Een (tijdelijke) plaatsing in een pleeggezin is dan een mogelijkheid. Loofles biedt verschillende vormen van pleegzorg, zoals weekend-, vakantie-, dag- en crisisopvang en opvang voor korte of voor langere duur aan kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 – 21 jaar.

Als pleegopvoeder sta je er niet alleen voor!

Als pleegopvoeder sta je er niet alleen voor!

Samen met de pleegzorgbegeleider en alle betrokkenen werken we als  zorgteam samen. SAMEN willen wij ervoor zorgen dat kinderen een goede basis kunnen leggen voor hun toekomst, zodat zij later een passende plek in de steeds veranderende samenleving kunnen gaan innemen.

Voor meer informatie kunt u een bericht achter laten of telefonisch contact opnemen via 0342 22 05 22. Dit nummer is 24/7 bereikbaar ook voor noodsituaties.

Bel 0342 22 05 22

Pleegopvoeder worden

 • Stap 1. Informatiepakket Stap 1. Informatiepakket

  Vraag een informatiepakket aan met onder andere de wettelijke voorwaarden om pleegopvoeder te worden. Meer daarover leest u onderaan deze pagina.

 • Stap 2. Informatieavond Stap 2. Informatieavond

  Kom naar onze informatieavond en krijg algemene informatie over wat pleegzorg inhoud en welke mogelijkheden er zijn.

 • Stap 3. Intake Stap 3. Intake

  Wij komen thuis bij u langs voor een intakegesprek. Om kennis te maken en het proces in gang te zetten.

 • Stap 4. Training Stap 4. Training

  Na de intake volgt een voorbereidingstraining. Deze training bevat o.a. de volgende onderdelen; samenwerken, hechting, gedrag, invloed op eigen situatie.

 • Stap 5: Competentie profiel Stap 5: Competentie profiel

  Vervolgens volgen er huisbezoeken waar op een competentieprofiel wordt opgesteld en een veiligheidscheck wordt gedaan.

 • Stap 6. Beslissing Stap 6. Beslissing

  Dan volgt de belangrijkste stap namelijk de definitieve beslissing. Wilt u pleegopvoeder worden en zijn er geen bezwaren dan wordt u opgenomen in het bestand.

 • Stap 7. Matching Stap 7. Matching

  Wanneer u het geschikte pleeggezin bent voor een kind dan is er een match en kunt u daadwerkelijk de zorg op u nemen voor een kind dat het nodig heeft.

Wilt u meer weten of zich aanmelden?

Wilt u meer weten over pleegopvoeder worden? Laat uw gegevens achter en vraag geheel vrijblijvend ons informatiepakket aan. U kunt zich ook aanmelden voor één van de informatieavonden, e-mail of bel voor meer informatie. Mailen kan naar pleegzorg@loofles.com.

Kosten declareren

Kosten declareren

Het verlenen van pleegzorg brengt (bijzondere) kosten met zich mee. Deze kosten kun je declareren.

Verleent u langdurige pleegzorg dan kunt u naast de standaard vergoeding ook bijzondere kosten declareren. Klik hier voor het declaratieformulier voor bijzondere kosten.

Verleent u pleegzorg in de weekenden en vakanties? Dan kunt u daarvoor een vergoeding ontvangen. Klik hier voor het delcaratieformulier voor vakantie- en weekendpleegzorg.