Ruimte om te ontwikkelen

Specialistische begeleiding voor je kind

Het opvoeden van een kind met een ontwikkelingsproblematiek kan een hele uitdaging zijn. Loofles specialistisch biedt op verschillende plekken BSO+ aan. Ook kan je bij ons terecht voor intensieve ambulante gezinsbegeleiding of vaktherapie.

Kinderopvang

Welkom bij onze kinderopvang. Een kleinschalige, warme en veilige omgeving waar de begeleider naast jouw kind staat. Samen met jouw kind en met jou als ouders gaan we ervoor om de talenten van je kind te ontwikkelen. Want samen werkt.

Maak kennis en meld aan

Aandacht voor ieder kind.

Ieder kind heeft recht op positieve ervaringen. En ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen. Dat lukt alleen in een veilige en betrouwbare omgeving. En door dichtbij het kind te blijven. Loofles biedt jouw dochter of zoon de ruimte de eigen talenten te ontwikkelen en om succeservaringen op te doen. Zodat je kind uitgroeit tot een stabiele en gelukkige volwassene. We werken hiervoor nauw samen met jou als ouder. Want Samen Werkt.

BSO, BSO+ en specialistische begeleiding

Loofles biedt op verschillende locaties in het land kinderopvang. Voor ieder kind. Ook als je kind specialistische zorg nodig heeft.

Reguliere buitenschoolse opvang

Na een drukke dag lekker spelen en relaxen met leeftijdsgenoten? Welkom in onze kleinschalige BSO. Je kind krijgt alle ruimte om te spelen en te ontdekken, samen met andere kinderen. Je kind kan zelf kiezen: buiten spelen, een spannend spel doen, een workshop volgen. Of rustig lezen. In de vakantie hebben we regelmatig uitjes.

  • Kleinschalige reguliere BSO
  • Betrokken begeleiders
  • Veel pedagogische kennis

Specialistische begeleiding

Heeft jouw zoon of dochter een ontwikkelingsproblematiek, zoals autisme, ADHD of hechtingsproblemen? En heeft jouw kind extra ondersteuning nodig voor gedrag en ontwikkeling? Met de specialistische begeleiding van Loofles bieden wij de ondersteuning die je kind nodig heeft. Dat doen we op drie manieren:

  • BSO+, opvang met specialistische begeleiding
  • IAG, wij begeleiden jou als ouders met opvoedingsvragen
  • Vaktherapie, wij gaan aan de slag met je kind zodat het weer zelfvertrouwen krijgt en zich kan ontwikkelen.
meer over specialistische begeleiding
We begeleiden jouw kind zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

We begeleiden jouw kind zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

Goed om te weten: we begeleiden je kind nooit langer dan nodig. We werken heel doelgericht aan zelfvertrouwen en ontwikkeling. En is je kind klaar voor de volgende stap? Dan begeleiden we die stap zorgvuldig. Denk aan de overgang naar een reguliere BSO, de basisschool of de middelbare school. Desgewenst begeleiden we leerkrachten in hun omgang met je kind.

Rina Liefting, directeur en oprichter