Veelgestelde vragen

Hieronder leest u een aantal vragen die vaak aan ons gesteld worden. Staat uw vraag er niet tussen of heeft u behoefte aan meer informatie? Vraag dan ons informatiepakket aan.

Welke eisen worden er aan pleegopvoeders gesteld?

Er zijn verschillende eisen waaraan een pleegopvoeder moet voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld minimaal 21 jaar zijn. Ook dient uw leefsituatie stabiel te zijn. Het is namelijk belangrijk dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Wat betreft de samenstelling van uw gezin zijn er geen voorwaarden. Het maakt niet uit of u gehuwd of alleenstaand bent en ook niet of u wel of geen kinderen heeft. Daarnaast vraag Loofles – na uw toestemming – een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ook kan het zijn dat een medische verklaring onderdeel uitmaakt van de aanmeldingsprocedure.

Is er een maximumleeftijd voor pleegopvoeders?

Er is geen formele maximumleeftijd. Loofles bepaalt deze leeftijdsgrens dan ook zelf op basis van de vorm van pleegzorg die de pleegopvoeders kunnen bieden. Zo vinden wij de leeftijd minder belangrijk bij deeltijdpleegzorg en crisisopvang dan bij langdurende pleegzorg. De leeftijdsgrens weegt het zwaarst mee bij langdurende plaatsing van kinderen jonger dan 4 jaar. Een veel gehoorde vuistregel is: pleegopvoeders mogen maximaal 45 jaar oud zijn, en er mag maximaal 40 jaar leeftijdsverschil zijn tussen pleegopvoeder en pleegkind. Loofles sluit zich hierbij aan. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen, als de situatie daarom vraagt.

Kan ik als alleenstaande pleegopvoeder worden?

Dat kan zeker. Ook als we het over langdurige pleegzorg hebben. Het belangrijkste is dat we een vorm van pleegzorg vinden die bij u past. Dat bepaalt u in overleg met een begeleider– tijdens het voorbereidings- en selectieprogramma.

Worden onkosten voor pleegzorg vergoed?

Het verlenen van pleegzorg brengt (bijzondere) kosten met zich mee. Deze kosten kun je declareren. Verleent u langdurige pleegzorg dan kunt u naast de standaard vergoeding ook bijzondere kosten declareren.

Kan een pleegkind naar de kinderopvang?

Dat ligt uiteraard aan de situatie. Loofles onderzoekt samen met de pleegopvoeder of dit een mogelijkheid is. Ook kijken we samen naar welke soort opvang het meest geschikt is: gastouders, kinderdagverblijf of oppas thuis. Loofles beschikt zelf ook over kinderdagopvang en BSO-locaties. Wel raden we aan om niet te kiezen voor fulltime kinderopvang. Pleegkinderen hebben al veel hebben meegemaakt en dit werkt meestal niet goed.

Pleegtiener, leuk of lastig?

Pleegtieners zijn te jong om op eigen benen te staan en hebben behoefte aan een veilige plek. Ze willen wel steeds meer hun eigen ding doen. Het accent voor pleegopvoeders ligt vooral op begeleiding naar zelfstandigheid. Bijvoorbeeld door te helpen met hun huiswerk of het leren omgaan met geld of het nakomen van afspraken. Samen shoppen of op de bank een soap kijken vinden ze vaak ook fijn. Toch zal het in huis soms best wel eens ‘knetteren’. Hevige discussies over uitgaan of hoe laat ze thuis moeten zijn, daar moet u als pleegopvoeder van een tiener niet vreemd van opkijken. Maar onthoud: als pleegopvoeder staat u er niet alleen voor. Loofles helpt altijd met het zoeken naar een oplossing.

Hoe bereid ik mijn eigen kinderen het beste voor?

Een pleegkind in huis nemen heeft impact. Ook op uw eigen kinderen. Het is daarom erg belangrijk dat u uw kinderen betrekt in uw keuzes. Ook zal er begrip gecreëerd moeten worden door uit te leggen dat niet alle kinderen het geluk hebben om in hun eigen gezin op te groeien. Daarnaast raden wij ook aan om te bespreken wat de komst van een pleegkind voor hen concreet kan betekenen: een extra kind aan tafel, aandacht en soms ook speelgoed delen, maar ook iemand om mee te spelen. Er zijn diverse leuke kinderboeken over pleegzorg om (samen) te lezen.

Ik zorg voor een kind van familie of bekende. Kan ik officieel pleegopvoeder worden?

Ja, dit kan in veel gevallen. We noemen dit netwerkpleegzorg. U regelt de zorg dan officieel en maakt afspraken over bijvoorbeeld opvoeding en financiën. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor netwerkpleegzorg. Daarna kan een pleegzorgtraject bij Loofles starten.

Hoe is het contact met de biologische ouders?

Een goede samenwerking tussen ouders en pleegopvoeders is van groot belang voor de ontwikkeling van het pleegkind. Het vergroot de kans op succes van de pleegzorgplaatsing. Als Loofles ondersteunen wij deze samenwerking.

Hoe verloopt het voortraject?

Wanneer iemand serieuze interesse toont voor pleegopvoederschap starten we met een voorbereidingstraining. We tackelen alle vragen en onzekerheden die er nog zijn. Daarna start de fase waarin we op zoek gaan naar een match; pleegopvoeder, ouders en kind moeten zich goed bij elkaar voelen.

Heeft u meer of andere vragen?
In het informatiepakket gaan we verder de diepte in. Laat uw gegevens achter en we sturen deze informatie naar uw e-mail. Liever direct contact? Dat kan ook via pleegzorg@loofles.com of 0342 22 05 22.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.